• biurorachunkowe@mismart.pl
  • 77 546 20 30

Lean

Lean Management

 

Czym jest filozofia Lean Management?

To coś więcej niż kolejny sposób zarządzania firmą. To droga, którą nasze biuro chce podążać. Lean to z angielskiego “szczupłe”, co wiąże się z wyszczuplaniem naszych procesów, tak by przy najwyższej jakości móc oferować klientom niższe ceny – tu nie chodzi o większe zarabianie pieniędzy, ale bycie bardziej konkurencyjnym. Geneza Lean Management jest związana z systemem produkcji zastosowanym w japońskiej firmie Toyota (Toyota Production System, TPS). Za twórców Lean Management uważa się: Sakichi Toyoda, Ki’ichirō Toyoda i Taiichi Ohno. Fiozofia Lean Management w skrócie definiowana jest jako eliminacja czynności, które wykonywane są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze. Chcąc osiągnąć wyszczuplone procesy z niepotrzebnych czynności należy wykorzystać narzędzia, którymi Lean Management dysponuje. Ale to naprawdę duży skrót myślowy. Chcesz zobaczyć jak Lean działa w praktyce? Przyjdź do naszego Biura.

 

Lean Management w Biurze Rachunkowym MISMART

Filozofię Lean Management stosujemy od 2011 roku. W 2012 roku przykład z naszej firmy został użyty na XII Konferencji Lean Management organizowanej przez Lean Enterprise Institute Polska (rys. 1.) podczas seminarium: Poprawa produktywności pracowników biura w oparciu o wybrane metody TWI. Byliśmy uczestnikami tej konferencji.

Rys. 1. XII Konferencja Lean Management.

Filozofię Lean Management stosujemy w naszym Biurze Rachunkowym. Jesteśmy praktykami. Sercem tego podejścia jest tablica rozwiązywania problemów (Rysunek 2), przy której co tydzień spotykamy się, aby metodycznie, zgodnie z cyklem PDCA, rozwiązywać nasze wewnętrzne problemy, jak i te płynące od Was – naszych klientów.

Rys. 2. Tablica rozwiązywania problemów w Biurze Rachunkowym Mismart

To dzięki tablicy rozwiązywania problemów powstało wiele usprawnień Kaizen, które ułatwiają pracę naszym pracownikom oraz naszym klientom. Jednym z nich jest tablica kompletności danych klienta (Rysunek 3). Z tablicy tej korzystamy my, jak i nasi klienci, którzy w przeciągu sekundy widzą, czy mają jakieś rzeczy do zabrania bądź podpisania.

Rys. 3. Tablica klienta w Biurze Rachunkowym Mismart

Tablica usytuowana jest w miejscu, z którego każdy klient może ją sprawdzić (Rysunek 4).

  Rys. 4. Tablica klienta w pokoju klienta w Biurze Rachunkowym Mismart

Poza udogodnieniami dla klientów sami również staramy sobie ułatwiać życie, stąd w naszym Biurze znajdziesz wiele rozwiązań związanych ze sterowaniem wizualnym. Tak jak zdefiniowane kolory segregatorów dla każdego pracownika (Rysunek 5).

Rys. 5. Zastosowane elementy sterowania wizualnego w Biurze Rachunkowym Mismart

Staramy się również mierzyć swoją pracę co ściśle związane jest ze standaryzacją pracy. Przede wszystkim ułatwia nam to pracę (wiemy co zrobiliśmy), ale również zapobiega występowania pomyłek i błędów. Jednym z rozwiązań jest tablica śledzenia postępów w pracy (Rysunek 6).

Rys. 6. Tablica śledzenia zmian w pracy w Biurze Rachunkowym MISMART

Uwaga! Biuro Rachunkowe MISMART nie świadczy usług w zakresie doradztwa w zastosowaniu filozofii Lean Management. My wyłącznie tą filozofię stosujemy w praktyce. Pomaga nam ona świadczyć usługi w jeszcze lepszej jakości.