• biurorachunkowe@mismart.pl
 • 77 546 20 30

Pełna księgowość

Pełna księgowość

Jak możemy Ci pomóc w pełnej księgowości?

 • Poprowadzimy Twoje księgi handlowe
 • Poprowadzimy ewidencję środków trwałych
 • Poprowadzimy rejestr zakupu i sprzedaży VAT
 • Rozliczymy kadrowo i płacowo Twoich pracowników
 • Przygotujemy sprawozdania finansowe wg Polskich Standardów Rachunkowości
 • Przygotujemy raporty według Twoich potrzeb
 • Dokonamy rozliczeń podatkowych w Twoim imieniu w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • Opracujemy sprawozdania statystyczne do GUS
 • Zweryfikujemy dokumenty i ewidencję sprzedaży
 • Zweryfikujemy dokumenty zewnętrzne (przygotowywanie not korygujących itp.)
 • Sporządzimy za Ciebie wnioski, rozliczenia i zestawienia dla Twoich kontrahentów, banków i innych instytucji
 • Wspomożemy Twoją firmę podczas czynności sprawdzających i kontrolnych przeprowadanych przez Urzędy Skarbowe i inne instytucje

 

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to zupełnie coś innego niż uproszczona księgowość. To rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią rachunkowości, a służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy. Pełna księgowość to nie tylko obliczenie podatku, ale przede wszystkim, to tworzenie pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Dlatego w pełnej księgowości, używając tzw. systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a ponadto operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.).
Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.) co sprawia, że możemy porównywać firmy między sobą – bo wszystkie używają tych samych zasad. Daje nam to bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wymyślać własnych zasad w celu zafałszowania wyników – np. żeby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.

Dla kogo jest pełna księgowość?

Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić praktycznie wszystkie spółki prawa handlowego, stowarzyszenia oraz również wszyscy inni przedsiębiorcy (bez względu na formę prowadzenia działalności) po przekroczeniu pewnego progu wielkości – określonego na 1,2 mln EUR przychodów.

Dlaczego powinieneś wybrać MISMART?

Pełna księgowość to znakomite narzędzie do analizy oraz kontroli finansów przedsiębiorstwa, a na pewnym etapie rozwoju działalności, nieodzowne do tego, żeby móc efektywnie zarządzać firmą. Jednak, z uwagi na stopień skomplikowania, sformalizowania i koszty prowadzenia, często jest problemem i obciążeniem dla mniejszych firm, które z jakichś powodów są zmuszone do jej prowadzenia. Przypomnijmy, że w pełnej księgowości ewidencjonujemy absolutnie każde zdarzenie – wpływy do kasy, uszkodzenie towaru, przelewy z banku, zaciągnięcie kredytu, zapłata za towar czy też wzięcie towaru z odroczoną płatnością.
Z nami pełna księgowość nie będzie Państwu straszna, a wręcz przeciwnie, zaoferuje wiele narzędzi. Czy pełna księgowość jest droga? Wcale nie, kiedy zwrócimy uwagę na korzyści jak może dać Firmie. Coś o tym wiemy, sami jesteśmy spółką prawa handlowego.